Dự án đã cất nóc một số block căn hộ, tiếp tục thi công hoàn thiện. Theo quan sát phần khối đế thương mại đang được thị công hạ tầng bên trong.

Dự án đã cất nóc một số block căn hộ, tiếp tục thi công hoàn thiện. Theo quan sát phần khối đế thương mại đang được thị công hạ tầng bên trong.

Dự án đã cất nóc một số block căn hộ, tiếp tục thi công hoàn thiện. Theo quan sát phần khối đế thương mại đang được thị công hạ tầng bên trong.

Dự án đã cất nóc một số block căn hộ, tiếp tục thi công hoàn thiện. Theo quan sát phần khối đế thương mại đang được thị công hạ tầng bên trong.

Dự án đã cất nóc một số block căn hộ, tiếp tục thi công hoàn thiện. Theo quan sát phần khối đế thương mại đang được thị công hạ tầng bên trong.

Dự án đã cất nóc một số block căn hộ, tiếp tục thi công hoàn thiện. Theo quan sát phần khối đế thương mại đang được thị công hạ tầng bên trong.
Rate this post