Mặt bằng thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7

Mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 sẽ được cập nhập chi tiết nhất tại đây.

 

Mặt bằng thiết kế dự án căn hộ chung cư River Panorama q7 chủ đầu tư An Gia - Nhận mua bán ký gửi, cho thuê .

Mặt bằng thiết kế dự án căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 chủ đầu tư An Gia

Mặt bằng thiết kế dự án căn hộ chung cư River Panorama q7 chủ đầu tư An Gia - Nhận mua bán ký gửi, cho thuê .

Mặt băng bố trí căn hộ River Panorama Quận 7 chủ đầu tư An Gia

1 Loại diện tích căn hộ 2PN + 1WC

DTXD: 55.3m2 – DTTT: 50.2m2 – Vị trí: 02,09,12,12A

DTXD: 56.9m2 – DTTT: 51.9m2 – Vị trí: 03

2 Loại diện tích căn hộ 2PN + 2WC

DTXD: 62.7m2 – DTTT: 57m2 – Vị trí: 04,16

DTXD: 63.8m2 – DTTT: 59m2 – Vị trí: 01

DTXD: 64.5m2 – DTTT: 57.8m2 – Vị trí: 07,08,11,12

3 Loại diện tích căn hộ 3PN + 2WC

DTXD: 90.4m2 – DTTT: 82.5m2 – Vị trí: 06,14

DTXD: 113.9m2 – DTTT: 104.4m2 – Vị trí: 05,15

Bán căn hộ 2Pn-1WC  Dự án Căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 Chủ đầu tư An Gia

Thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7 Diện tích 55.2 2m2 Thiết kế: PN-1WC

Bán căn hộ 104m2 3Pn-1WC  Dự án Căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 Chủ đầu tư An Gia

Thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7 Diện tích 113.9m2 Thiết kế: 3PN-2WC

Bán căn hộ 90.4m2 2Pn-1WC  Dự án Căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 Chủ đầu tư An Gia

Thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7 Diện tích 90.4m2 Thiết kế: 3PN-2WC

Bán căn hộ 64.5m2 2Pn-1WC  Dự án Căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 Chủ đầu tư An Gia

Thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7 Diện tích 64.5m2 Thiết kế: 2PN-2WC

Bán căn hộ 63m2 2Pn-1WC  Dự án Căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 Chủ đầu tư An Gia

Thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7 Diện tích 63.8 Thiết kế: 2PN-2WC

Bán căn hộ 62m2 2Pn-1WC  Dự án Căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 Chủ đầu tư An Gia

Thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7 Diện tích 62m2 Thiết kế: 2PN-2WC

Bán căn hộ 56m2 2Pn-1WC  Dự án Căn hộ chung cư River Panorama Quận 7 Chủ đầu tư An Gia

Thiết kế căn hộ River Panorama Quận 7 Diện tích 56.9m2 Thiết kế: 2PN-1WC

Hoặc gọi Hotline dự án River Panorama 0908 271 320 để nhận bảng vẽ thiết kế

Hoặc đăng ký form nhận thông tin dự án River Panorama

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

Please leave this field empty.