Tag Archives: ban chung cu The Arena Cam Ranh

Tiến độ xây dựng dự án condotel The Arena Cam Ranh 02/05/2018 – Nhận mua bán chuyển nhượng

Tiến độ xây dựng dự án condotel The Arena Cam Ranh 02/05/2018 – Nhận mua bán chuyển nhượng 02/05/201802/05/2018 Tiến độ, Tiến độ dự án Cam Ranh, Tiến độ The Arena Cam Ranh Tiến độ xây dưng dự án condotel The Arena Cam Ranh Nha Trang 02/05/2018.Trong giai đoạn I của dự án, nhà thầu xây dựng  An Phong đã triển khai xây dựng cơ bản. Với thời gian thi...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án condotel The Arena Cam Ranh 02/05/2018 – Nhận mua bán chuyển nhượng
Rate this post