Tag Archives: chủ đầu tư angia star

Chủ đầu tư dự án AnGia Star Quận Bình Tân

Chủ đầu tư dự án AnGia Star Quận Bình Tân 15/02/201615/02/2016 AnGia Star CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA được thành lập vào năm 2008. Khởi đầu công ty hoạt động chủ yếu là tư vấn, môi giới nhà đất, cung cấp dịch vụ bất động sản cho cá nhân và chủ đầu tư. Đến năm 2012 Công Ty An Gia chuyển thành công ty chuyên đầu...  xem chi tiết

Chủ đầu tư dự án AnGia Star Quận Bình Tân
Rate this post