Tag Archives: Giá nhà đất TPHCM

Giá nhà đất TPHCM đang tăng nhanh

Giá nhà đất TPHCM đang tăng nhanh 12/12/201612/12/2016 Tin tức Tin mới nhất, đang sốt thị trường nhà đất ở TPHCM của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đa công bố ở một số nguồn cung mới các nhà đầu tư mở bán “sản phẩm” của mình để nhầm hướng đến giá cả và điều chỉnh phù hợp chính điều này đã làm cho giá bán tăng lên khá...  xem chi tiết

Giá nhà đất TPHCM đang tăng nhanh
Rate this post