Tag Archives: khu vực bất động sản

Trong năm 2016 bất động sản khu vực nào được “lên ngôi”

Trong năm 2016, Chung cư cao cấp cạnh tranh sự khác biệt tiện ích khá là rõ ràng, trong đó nhiều chuyên gia đã dự đoán có nhiều khu vực sẽ lên ngôi chiếm vị trí quan trọng trong ngành Bất Động Sản năm này. Cải thiện lớn về cơ sở hạ tầng và những dịch vụ của những chung cư sẽ làm cho thị trường Bất Động Sản có sự...  xem chi tiết

Trong năm 2016 bất động sản khu vực nào được “lên ngôi”
Rate this post