Tag Archives: nha thau xay dung river city

Xây toàn “Siêu dự án”, nửa năm nhà thầu Ricons này có trong tay gần 5.000 tỷ giá trị hợp đồng

Mức tăng trưởng của nhà thầu xây dựng này trong nửa đầu 2016 lần lượt khoảng 105% doanh thu và khoảng 189% lợi nhuận sau thuế. Kết quả kinh doanh khá ấn tượng này vừa được Ricons – một công ty thành viên của Coteccons Group công bố. Theo báo cáo tài chính 6 tháng 2016 của Ricons, các chỉ tiêu như doanh thu,lợi nhuận của công ty đều có...  xem chi tiết

Xây toàn “Siêu dự án”, nửa năm nhà thầu Ricons này có trong tay gần 5.000 tỷ giá trị hợp đồng
Rate this post