Tag Archives: quỹ creed

1,43 tỷ USD vốn ngoại đổ vào BĐS Việt

1,43 tỷ USD vốn ngoại đổ vào BĐS Việt 07/10/201507/10/2015 Tin tức Với tín hiệu phục hồi của thị trường BĐS cùng chính sách mở cửa dành cho Việt kiều, người nước ngoài mua nhà, tính đến 15/9/2015 BĐS tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 1,43 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng vốn FDI đăng ký cấp mới. Thêm vốn “ngoại”, khách hưởng lợi Trong bối cảnh...  xem chi tiết

1,43 tỷ USD vốn ngoại đổ vào BĐS Việt
Rate this post