Tag Archives: thanh toan an gia skyline

Phương thức thanh toán AnGia Skyline

Phương thức thanh toán căn hộ An Gia Skyline Chương trình ưu đãi mua căn hộ An Gia Skyline áp dụng tới 15/07/2016 Chương trình ưu đãi 1: + Tặng ngày 05 năm phí quản lý căn hộ ( tương đương 10.0000đ/m2/tháng và được trừ trực tiếp vào giá bán). + 01 hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho gia đình gồm 3 người trong vòng 2 năm + 01...  xem chi tiết

Phương thức thanh toán AnGia Skyline
Rate this post