Tag Archives: The Arena Cam Ranh

Tiến độ xây dựng dự án condotel The Arena Cam Ranh 02/05/2018 – Nhận mua bán chuyển nhượng

Tiến độ xây dưng dự án condotel The Arena Cam Ranh Nha Trang 02/05/2018.Trong giai đoạn I của dự án, nhà thầu xây dựng  An Phong đã triển khai xây dựng cơ bản. Với thời gian thi công dự án condotel The Arena diễn ra 24/24 giờ trong ngày, đã có nhiều hạng mục đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến ban đầu Dự án Căn hộ Condotel The Arena...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án condotel The Arena Cam Ranh 02/05/2018 – Nhận mua bán chuyển nhượng
Rate this post