Tag Archives: vốn ngoại BĐS

River City – thu hút vốn ngoại cho thị trường BĐS

Theo một nguồn thông tin chính xác tính đến hiện nay, con số cho phép nước ngoài đầu tư vào thị trường BĐS phía Nam nước ta đạt 1,32 tỷ USD, cụ thể là chiếm hơn 65% tổng vốn của PDI được cấp phép và so với những khu vực khác TPHCM là nơi luôn được nhận những vòng vốn ngoài lớn. Cảm nhận về sức cạnh tranh lớn của...  xem chi tiết

River City – thu hút vốn ngoại cho thị trường BĐS
Rate this post