Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao. Phần kết cấu đã hoàn thành 98% và phần hoàn thiện là 60%.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao. Phần kết cấu đã hoàn thành 98% và phần hoàn thiện là 60%.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao. Phần kết cấu đã hoàn thành 98% và phần hoàn thiện là 60%.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao. Phần kết cấu đã hoàn thành 98% và phần hoàn thiện là 60%.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao. Phần kết cấu đã hoàn thành 98% và phần hoàn thiện là 60%.
Rate this post