le-kick-off-du-an-astral-city-binh-duong (3)

Lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối Astral City giữa DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị & phân phối với các đơn vị đầu ngành như: DKRE, DKRP, DKRS, DKRT, Houze Agent, Phát Hưng, SG Holdings và Thiên Phúc

Lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối Astral City giữa DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị & phân phối với các đơn vị đầu ngành như: DKRE, DKRP, DKRS, DKRT, Houze Agent, Phát Hưng, SG Holdings và Thiên Phúc

le-kick-off-du-an-astral-city-binh-duong (3)

Lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối Astral City giữa DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị & phân phối với các đơn vị đầu ngành như: DKRE, DKRP, DKRS, DKRT, Houze Agent, Phát Hưng, SG Holdings và Thiên Phúc

Masteri Centre Point Quận 9 mở bán 10/2020. Liên hệ 0942.098.890 nhận booking

Masteri Centre Point Quận 9 mở bán 10/2020. Liên hệ 0942.098.890 nhận booking

Nhà phố compund biệt lập hàng đầu Bình Dương mở bán 10/2020. Liên hệ 0942.098.890 nhận booking

Nhà phố compund biệt lập hàng đầu Bình Dương mở bán 10/2020. Liên hệ 0942.098.890 nhận booking