Nhà mẫu thực tế dự án căn hộ căn Hausbelo Quận 9

Nhà mẫu dự án căn hộ Hausbelo Quận 9 khách hàng có thể tham quan thực tế tại địa chỉ 40 Đặng Dung, Phường Tân Định Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tại đây chủ đầu tư EZLand có xây dựng 2 loại căn hộ mẫu Hausbelo

Dưới đây là một số hình ảnh nhà mẫu dự án căn hộ Hausbelo loại 2 phòng ngủ.

NHÀ MẪU CĂN HỘ HAUSBELO LOẠI 1 PHÒNG NGỦ

Phòng khách nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 1 phòng ngủ + 1 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng khách nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng khách nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 1 phòng ngủ + 1 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng khách nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 1 phòng ngủ + 1 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng khách nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 1 phòng ngủ + 1 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Ban công nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 1 phòng ngủ + 1 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Ban công nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 1 phòng ngủ + 1 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Góc làm việc căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 1 phòng ngủ + 1 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Góc làm việc căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 1 phòng ngủ + 1 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Góc làm việc căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 1 phòng ngủ + 1 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Góc làm việc căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 1 phòng ngủ + 1 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Toilet nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 1 phòng ngủ + 1 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Toilet nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 1 phòng ngủ + 1 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

NHÀ MẪU CĂN HỘ HAUSBELO LOẠI 2 PHÒNG NGỦ

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng khách nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Khu vực bếp nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Khu vực bếp nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC– Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC– Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC– Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 2 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Phòng ngủ 2 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC – Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Toilet phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư Hausbelo Quận 9 Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland - Loại 2 phòng ngủ + 2 WC - Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Toilet phòng ngủ 1 nhà mẫu dự án căn hộ chung cư c Đường Liên Phường chủ đầu tư Ezland – Loại 2 phòng ngủ + 2 WC– Liên hệ 0933.098.890 Xem nhà mẫu thực tế.

Thông tin về chủ đầu tư dự án căn hộ Hausbelo Quận 9 sẽ được cập nhập. Quý anh/chị cần liên hệ về thông tin, giá bán, nhà mẫu, tiến độ dự án căn hộ Hausbelo Q9 theo thông tin sau:

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ HAUSBELO – OFFICETEL, SHOPHOUSE

GIỚI THIỆU – CĐT – VỊ TRÍ – TIỆN ÍCH – THIẾT KẾ – NHÀ MẪU – NỘI THẤT– THANH TOÁN  – GIÁ BÁN –  TIẾN ĐỘ – LIÊN HỆ

Hotline Dự án Hausbelo:  0933.098.890 – 0973.098.890 (Phone, Viber, Zalo, iMessage, Wechat, Whatsapp)

Thời gian mở cửa nhà mẫu dự án Hausbelo: Thứ 2 đến CN từ 8h đến 20h hàng ngày.

Xem thêm: Dự án căn hộ chung cư Quận 9

Hoặc đăng ký nhận bảng giá, thông tin căn hộ Hausbelo Quận 9 tại đây

5/5 - (6 votes)