cong nghe 4.0

SUNSHINE DIAMOND RIVER – “THÀNH PHỐ THÔNG MINH” DỰ ÁN 1,2 TỶ USD

SUNSHINE DIAMOND RIVER – “THÀNH PHỐ THÔNG MINH” DỰ ÁN 1,2 TỶ USD 13/12/201913/12/2019 Tin tức Sunshine Diamond River – “thành phố thông minh”, được vận hành bằng công nghệ...