du an zeitgeist

Hạ tầng bứt phá – đòn bẩy nâng tầm giá trị bất động sản Nhà Bè

Hạ tầng bứt phá – đòn bẩy nâng tầm giá trị bất động sản Nhà Bè 23/05/202023/05/2020 Tin tức Zeitgeist City, Tin tức, Tin tức Celesta Rise Với tốc độ...

Tiện ích đỉnh cao của dự án ZeitGeist Nhà Bè

Tiện ích đỉnh cao của dự án ZeitGeist Nhà Bè 11/05/202011/05/2020 Tin tức Zeitgeist City, Tin tức Tiện ích dự án Gs Zeit Nhà Bè đã xây dựng một chất...

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án ZeitGeist Nhà Bè tháng 03/2020

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án ZeitGeist Nhà Bè tháng 03/2020 26/03/202026/03/2020 Tiến độ ZeitGeist, Tiến độ, Tiến Độ Dự Án Nhà Bè Tiến độ xây dựng dự...

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án ZeitGeist Nhà Bè tháng 02/2020

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án ZeitGeist Nhà Bè tháng 02/2020 11/02/202011/02/2020 Tiến độ ZeitGeist, Tiến độ Tiến độ xây dựng dự án căn hộ ZeitGeist nhà bè...