#DuAnhoguomxanhthuanancitythuanan

Tiến độ xây dựng căn hộ + Officetel dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City 30/03/2020 – Nhận ký gửi mua bán + Cho thuê

Tiến độ xây dựng căn hộ + Officetel dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City 30/03/2020 – Nhận ký gửi mua bán + Cho thuê 30/03/202030/03/2020 Tiến độ Hồ...