Tien do dat nen Binh Duong Avenue City

Tiến độ xây dựng đất nền nhà phố dự án Bình Dương Avenue City 09/05/2020 – Nhận ký gửi mua bán + Cho thuê

Tiến độ xây dựng đất nền nhà phố dự án Bình Dương Avenue City 09/05/2020 – Nhận ký gửi mua bán + Cho thuê 09/05/202009/05/2020 Tiến độ Bình Dương Avenue...