Tiến độ bàn giao nhà An Gia Star Bình Tân 15/04/2017

THÔNG BÁO AN GIA STAR 04/2017 BÀN GIAO NHÀ

Hiện tại bên công ty đã bán hơn 100% số lượng căn hộ AnGia Star. Quý khách có nhu cầu mua bán, cho thuê, ký gửi các căn hộ bán lại AnGia Star xin vui lòng liên hệ hotline: 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Toàn cảnh căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Toàn cảnh căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Toàn cảnh căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Toàn cảnh căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Hồ bơi miễn phí cho toàn bộ cư dân An Gia Star quận Bình TânHồ bơi miễn phí cho toàn bộ cư dân An Gia Star quận Bình Tân

Hồ bơi miễn phí cho toàn bộ cư dân An Gia Star quận Bình Tân

Hồ bơi miễn phí cho toàn bộ cư dân An Gia Star quận Bình Tân

Hồ bơi miễn phí cho toàn bộ cư dân An Gia Star quận Bình Tân

Lõi vào hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Lõi vào hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân rộng thoáng.

Hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân rộng thoáng.

Hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân rộng thoáng.Hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân rộng thoáng.

Hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân rộng thoáng.

Lối ra Hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân rộng thoáng.

Lối ra Hầm giữ xe căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân rộng thoáng.

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Khu công viên dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Siêu thị Zakha Mark Nhật Bản tại dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Siêu thị Zakha Mark Nhật Bản tại dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân –Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Lối lên sảnh Block A Căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Lối lên sảnh Block A Căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân

Sảnh chờ căn hộ An Gia Star quận Bình Tân, Quý Khách hàng có thể ngồi đợi tại đây đón tiếp bạn bè

Sảnh chờ căn hộ An Gia Star quận Bình Tân, Quý Khách hàng có thể ngồi đợi tại đây đón tiếp bạn bè

Sảnh chờ căn hộ An Gia Star quận Bình Tân, Quý Khách hàng có thể ngồi đợi tại đây đón tiếp bạn bè

Sảnh chờ căn hộ An Gia Star quận Bình Tân, Quý Khách hàng có thể ngồi đợi tại đây đón tiếp bạn bè

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân –Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân –Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân –Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Chủ đầu tư bàn giao tủ bếp trên + Tủ bêp dưới, Gạch lót sàn bóng kính 600, cửa lõi thép Galaxy

Chủ đầu tư bàn giao tủ bếp trên + Tủ bêp dưới, Gạch lót sàn bóng kính 600, cửa lõi thép Galaxy

Chủ đầu tư bàn giao tủ bếp trên + Tủ bêp dưới, Gạch lót sàn bóng kính 600, cửa lõi thép Galaxy

Chủ đầu tư bàn giao tủ bếp trên + Tủ bêp dưới, Gạch lót sàn bóng kính 600, cửa lõi thép Galaxy

Phòng ngủ An Gia Star sàn lót gỗ cao cấp Malaysia, cửa nhựa lõi thép chống ồn kính cường lực

Phòng ngủ An Gia Star sàn lót gỗ cao cấp Malaysia, cửa nhựa lõi thép chống ồn kính cường lực

Phòng khách ban công của căn hộ An Gia Star

Phòng khách ban công của căn hộ An Gia Star

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân –Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0933.098.890 

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán ký gửi cho thuê căn hộ An Gia Star 0908.271.320

Tiến độ dự án căn hộ An Gia Star Quận Bình Tân – Nhận mua bán, ký gửi, cho thuê , thiết kế nội thất căn hộ An Gia Star 0908.271.320

NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ AN GIA STAR QUẬN BÌNH TÂN

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ AnGia Star Quận Bình Tân chủ đầu tư An Gia sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục tại danh mục Tiến độ AnGia Star. Quý anh/chị cần hỗ trợ thông tin về tiến độ dự án An Gia Star Quận Bình Tân vui lòng liên hệ qua Điện thoại, Viber, Zalo hoặc Wechat qua số điện thoại 0933.098.890 

Quý anh/chị cần hỗ trợ mua bán, cho thuê căn hộ AnGia Star vui lòng nhắn thông tin mã căn hộ AnGia Star muốn bán lại ví dụ ( Mã căn, Giá hợp đồng , giá bán lại, ngày ký hợp đồng…) Hoặc nhắn tin hoặc gọi điện qua 0933.098.890  để hướng dẫn nhé.

Hotline phòng kinh doanh dự án AnGia Star: 0933.098.890 

Rate this post