Tiến độ Lavida Plus

Tiến độ Lavida Plus quận 7 của Quốc Cường Gia Lai được cập nhất vào ngày tháng 05/2020. Đồng thời, thông tin mới nhất về tiến độ dự án Lavida Plus sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục tại danh...  

DỰ ÁN NỔI BẬT