Tiến Độ Dự Án Vũng Tàu

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào tháng 08/2020 17/08/202017/08/2020 Tiến độ Oyster Gành Hào, Tiến độ,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu 07/2020 17/07/202017/07/2020 Tiến độ Oyster Gành Hào, Tiến...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 06/2020 24/06/202024/06/2020 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 05/2020 29/05/202029/05/2020 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ condotel The Sóng Vũng Tàu 04/05/2020 – Nhận ký gửi mua bán...  

Tiến độ xây dựng căn hộ + Officetel dự án Vũng Tàu Gateway 24/04/2020 – Nhận ký gửi mua bán...  

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ condotel The Sóng Vũng Tàu tháng 04/2020 03/04/202003/04/2020 Tiến độ The Sóng,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 03/2020 17/03/202017/03/2020 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ condotel The Sóng Vũng Tàu tháng 03/2020 09/03/202009/03/2020 Tiến độ The Sóng,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 02/2020 25/02/202025/02/2020 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 01/2020 30/01/202030/01/2020 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 12/2019 25/12/201925/12/2019 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 11/2019 29/11/201929/11/2019 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 10/2019 22/10/201922/10/2019 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Tiến độ xây dựng dự án Condotel Oyster Gành Hào Vũng Tàu tháng 09/2019 25/09/201925/09/2019 Tiến độ Oyster Gành Hào,...  

Nhận Báo giá