Tag Archives: chinh sach an gia skyline

Phương thức thanh toán AnGia Skyline

Phương thức thanh toán AnGia Skyline 23/09/201523/09/2015 Tin tức Phương thức thanh toán căn hộ An Gia Skyline Chương trình ưu đãi mua căn hộ An Gia Skyline áp dụng tới 15/07/2016 Chương trình ưu đãi 1: + Tặng ngày 05 năm phí quản lý căn hộ ( tương đương 10.0000đ/m2/tháng và được trừ trực tiếp vào giá bán). + 01 hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho gia đình...  xem chi tiết

Phương thức thanh toán AnGia Skyline
Rate this post