Vinhomes sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, tăng vốn lên gần 33.500 tỷ đồng

Vinhomes sắp tới sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tỷ lệ 25%, tương đương 670 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, qua đó phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đồng thời triển khai thực hiện.

Theo đó, Vinhomes sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25%, tương đương phát hành thêm gần 670 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes dự kiến tăng lên 33.495 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý III và quý IV/2018.

Nguồn vốn thực hiện sẽ được lấy từ lợi nhuân sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2018, theo báo cáo tài chính riêng quý II/2018, con số này là 7.940 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 8/2018, Vinhomes sẽ phát hành báo cáo tài chính riêng có kiểm toán.

Trong quý II, Vinhomes đạt doanh thu thuần 5.434 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.880 tỷ. Năm nay công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, bao gồm cả hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh khác 17.576 tỷ đồng; kế hoạch tăng vốn lên 49.117 tỷ đồng và năm 2019 là 75.982 tỷ đồng lần lượt với tốc độ tăng 385% và 55% so với năm trước đó.

Theo báo cáo của SSI Retail Research mới đây, hai quỹ ETF là FTSE và MVIS nhiều khả năng sẽ mua vào lần lượt 10 triệu (chiếm tỷ trọng 15%) và 6,2 triệu cổ phiếu (tỷ trọng 8%) VHM trong đợt tái cơ cấu sắp tới do đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện.

angialand.com.vn

5/5 - (3 votes)