Nguyễn Lê Gia Khánh

Thông tin chi tiết trưởng BQT LuxCity nhiêm kỳ 2 năm 2021-2024 Nguyễn Lê Gia Khánh sinh năm 1977 Quê Khánh Hòa, thường trú Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi cập nhật chi tiết tại đây Tên đầy đủ:...  

DỰ ÁN NỔI BẬT