Tiến độ xây dựng Lavita Thuận An Hưng Thịnh Bình Dương

Tiến độ Lavita Thuận An Bình Dương tháng 04/2024 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục tại danh mục Tiến độ Lavita Thuận An Bình Dương. Quý anh/chị cần hỗ trợ thông tin về tiến độ dự án Lavita Thuận An vui lòng liên hệ qua Điện thoại, Viber, Zalo hoặc Wechat qua số điện thoại 0933.098.890 hoặc Zalo.

Quý anh/chị cần hỗ trợ mua bán lại, ký gửi căn hộ Lavita Thuận An vui lòng nhắn thông tin mã căn hộ Lavita Thuận An muốn bán lại ví dụ ( Mã căn, Giá hợp đồng , giá bán lại, ngày ký hợp đồng…) Hoặc nhắn tin hoặc gọi điện qua hotline 0933.098.890 để hướng dẫn nhé. Xem thêm các căn hộ Thuận Andự án chung cư Bình Dương

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 11/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Toàn cảnh tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2022

Tiến độ thực tế dự án Lavita Bình Dương tháng 10/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Toàn cảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Tổng thê xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 9/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2022

Tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 8/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tổng thể dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Cập nhật tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2022

Tiến độ thi công dự án Lavita Bình Dương tháng 7/2022Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Hình ảnh hiện tại dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Hình ảnh xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Thực tế xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Hình ảnh thực tế xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022Hình ảnh xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An tháng 07/2022


Toàn cảnh tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 6/2022
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2022


Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 05/2022

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 4/2022
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022

Toàn cảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2022


Tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 3/2022
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 3/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 3/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 2/2022

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An.

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita Thuận An.

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Cập nhật hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Thực trạng xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021


Hình ảnh thực tế dự án Lavita Bình Dương tháng 11/2021
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tổng thể dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021


Tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 10/2021
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021


Cập nhật tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 9/2021
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021

Tổng quan xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021


Thực tế xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 8/2021
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021

Hình ảnh dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021


Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Bình Dương ngày 01/07/2021
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Hưng Thịnh ngày 01/07/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Hưng Thịnh 01/07/2021

Hình ảnh hiện tại dự án Lavita Bình Dương tháng 6/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Cập nhật tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021

Hình ảnh hiện tại dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021


Tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 5/2021
Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tổng quan tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Hình ảnh  xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Cập nhật tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Thực tếdự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Thực tế tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 1/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Hình ảnh thực tế dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Toàn cảnh dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 1/2022

Thực trạng xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Cập nhật hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Thực trạng xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 12/2021

Hình ảnh thực tế dự án Lavita Bình Dương tháng 11/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tổng thể dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 11/2021

Tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 10/2021

Cập nhật tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 9/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021

Tổng quan xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 9/2021

Thực tế xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 8/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021

Hình ảnh dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 8/2021

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Bình Dương ngày 01/07/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Hưng Thịnh ngày 01/07/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Hưng Thịnh 01/07/2021

Hình ảnh hiện tại dự án Lavita Bình Dương tháng 6/2021 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Cập nhật tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021

Hình ảnh hiện tại dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021

Thực tế xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 6/2021

Tiến độ dự án Lavita Bình Dương tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tổng quan tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Hình ảnh  xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 5/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Bình Dương tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Cập nhật tiến độ dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Hình ảnh xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

Thực tếdự án Lavita Thuận An Bình Dương Tháng 4/2021

 

Quý anh/chị có căn hộ muốn bán hoặc cho thuê vui lòng nhắn tin qua Zalo/Viber qua số điện thoại 0933.098.890 hoặc Zalo.

Liên hệ ngay 0933.098.890 để nhận được BẢNG GIÁ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI GIỎ HÀNG mới nhất của dự án.

☎️ Hotline hỗ trợ dự án 24/7 : 0933.098.890

Giỏ hàng, bảng giá và chính sách bán hàng sẽ THAY ĐỔI THEO THÁNG nên để hỗ trợ được thông tin nhanh chóng và kịp thời. Quý khách hàng nên liên hệ hotline 0933.098.890 hoặc Zalo để có được thông tin chính xác và mới nhất thông qua đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của dự án.

Ngoài ra công ty chúng tôi luôn có nhân viên hỗ trợ khách hàng đi xem nhà mẫu và nhà thực tế của dự án 24/7. Với mong muốn được phục vụ tốt nhất và đầu tư sinh lời cao nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng lấy được căn đẹp ưng ý và giá tốt nhất của dự án với các căn hộ đúng nhu cầu của quý khách hàng.

NHIỆT TÌNH – CHÍNH XÁC – CHUYÊN NGHIỆP

⭐ Địa chỉ vị trí dự án căn hộ Lavita Thuận An nằm ở đâu ? Dự án Lavita Thuận An khi nào xây dựng và dự kiến bàn giao nhà ?

– Vị trí địa chỉ dự án căn hộ Lavita Thuận An Bình Dương tọa lạc tại mặt tiền Đường Quốc lộ 13, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương
– Thời gian khỏi công xây dựng: năm 2020
– Thời gian bàn giao công trình: năm 2023
– Thông tin liên hệ xem nhà mẫu, đặt mua, đặt cọc, ký hợp đồng mua bán, hỗ trợ ngân hàng: 0933098890

⭐ Quy mô dự án như thế nào ? Chi tiết mặt bằng và các loại diện dự án căn hộ Lavita Thuận An ?

Quy mô dự án:
Tổng diện tích đất: 23,508m2
– Mật độ xây dựng: 28.76%
– Số Block: 4 Block
– Tầng hầm: 2 hầm ( Hầm 1: 15.882m2 – Hầm 2: 15.882m2)
– Tầng thương mại: đang cập nhật
– Tầng căn hộ: đang cập nhật
– Tổng số căn hộ: Có tổng cộng 53 căn shophouse và 1.908 căn hộ trong đó Block A: 539 căn hộ, Block B: 539 căn hộ, Block C: 415 căn hộ, Block D: 415 căn hộ
Các loại diện tích:
– Căn hộ Officetel ( 31.92 – 35.42m2 – 37.67 – 49.11 – 51.24m2 )
– Căn hộ loại 1 Phòng ngủ (39.96m2 – 45.64m2 – 50.09 m2)
– Căn hộ loại 2 Phòng ngủ (68.08m2 – 69.08 – 71.18m2 – 73.62m2)
– Căn hộ loại 3 Phòng ngủ (88.19m2 – 90.12m2)
– Shop house (Tầng 1 + 2) : (106m2  – 150m2 – 170m2 – 190m2)

⭐ Bảng giá bán dự án căn hộ chung cư Lavita Thuận An như thế nào, Dự án có được ngân hàng hỗ trợ cho vay?

– Bảng Giá bán Lavita Bình Dương tháng 04/2024 mới nhất được cập nhật từ đội ngũ AngiaLand giá rumor dao động từ 32-37 triệu/m2 cụ thể như sau:
– Căn hộ Officetel ( 31.92 – 35.42m2 – 37.67 – 49.11 – 51.24m2 ) : 1,2 – 1,6 tỷ
– Căn hộ loại 1 Phòng ngủ (39.96m2 – 45.64m2 – 50.09 m2): 1,3 tỷ – 1,8 tỷ
– Căn hộ loại 2 Phòng ngủ (68.08m2 – 69.08 – 71.18m2 – 73.62m2): 2,2 tỷ – 2,5 tỷ
– Căn hộ loại 3 Phòng ngủ (88.19m2 – 90.12m2): 2,8 tỷ – 3,0 tỷ
– Shop house (Tầng 1 + 2) : (106m2  – 150m2 – 170m2 – 190m2): 5,2 tỷ – 9,5 tỷ
– Hiện tại khách hàng mua dự án Lavita Thuận An sẽ được vay 70%. Thanh toán 250 triệu, sở hữu ngay căn hộ trung tâm Bình Dương

Chủ đầu tư & Đơn vị bán hàng chính của dự án là ai? Thông tin liên hệ khi đi xem nhà mẫu?

hủ đầu tư dự án là Hưng Thịnh
Đơn vị bán hàng chính dự án: Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Property X
Thông tin liên hệ: 0933098890

5/5 - (4 votes)